Gissar att du hört talas om GDPR? Det här är nog inte ditt första mail. Vi vet att det kan kännas klurigt och inte helt lätt att överblicka vad allt betyder. Vi på Moment Hotels har därför valt att sammanfatta vad lagen innebär för att du som gäst på ett enkelt sätt ska förstå hur vi tar hand om dina personuppgifter. Kanske inte det roligaste du läst? …men viktigt och intressant för dig som vill veta mer.

Vill du redan nu ge oss ditt samtycke eller tråkigt nog radera samtycket (dina personuppgifter) så kan du använda denna länk,

http://online.techotel.dk/Mobile/ReqLink?lang=sv&hotelid=61075

Observera att nedan är framtagen av proffs och vi själva har lagt in hur vi arbetar utifrån GDPR.

Allmänt om GDPR
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla EU-länder.

Beskrivning av GDPR
GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Tanken är att du som vår gäst skall känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är sådan data som på något sätt identifiera dig som person. Dvs namn, adress, telefon, mail etc. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

Vem är Personuppgiftsansvarig? 
Working Partner Sweden AB har övergripande personuppgiftsansvar som tillsammans med personuppgiftsansvariga på Moment Hotels (hotelldirektören) ansvarar och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och användning av de personuppgifter som du lämnar till oss.

Hur lagrar vi dina Personuppgifter?
Vårat bokningssystem och digitala applikationer hanterar förhållandevis stora mängder persondata. Om du inte väljer att samtycka med oss eller inte bokat på nytt med oss inom 12 månader, kommer dina personuppgifter att gallras bort från våra system.
Det är viktigt att skilja på vanliga och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är t.ex. etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexuella preferenser. Moment Hotels kommer aldrig att ta in och samla data om känsliga uppgifter. Dock om någon lämnar uppgifter om allergi vid bokning så skrivs det på noteringsfältet för att kunna tillhandahålla allergifria alternativ till dig som gäst. Efter din vistelse plockas dessa kommentarer bort inom en vecka.

Så fungerar det:
Moment Hotels uppmanar alla innehavare och användare av våra bokningssystem i tjänsten att inte föra in anteckningar av känslig karaktär i våra system. Du som gäst har alltid rätt att få ut en kopia på alla uppgifter som finns lagrade om dig, även sådant som lagras i fritextfält i kundregistret.

Specifikt för digitala applikationen kallat Moment Hotels App
Den huvudsakliga funktionen i appen är att med hjälp av mobiltelefonen kunna låsa upp dörren till hotellrummet. För att kunna göra det behöver bluetooth på telefonen aktiveras. Därför samlas platsinformation in, för att kunna erbjuda denna tjänst. Denna data är ingenting som sparas.  

Nyheter, upgrades och deals före alla andra via e-post och SMS
Önskar du efter ditt besök fortsatt vara vår vän och ta del av erbjudanden och nyheter via epost eller SMS så är det bara att ange ditt samtycke.

Så fungerar det:
Moment Hotels behöver inte inhämta samtycke från dig som gäst om du bokar logi eller restaurangbesök då ett kundavtal ingås när en bokning sker. Om du fortfarande vill ha deals och erbjudanden före alla andra så måste du ha givit ditt samtycke.

Vad sker vid en Personuppgiftsincident?
Om Moment Hotels får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och drabbade kunder inom 72 timmar.

Så fungerar det:
Vid eventuellt dataintrång i någon del av Moment Hotels upprättar vi anmälan för alla våra kunder inom 72 timmar.

Vad är ett Registerutdrag?
Om du har bokat en vistelse eller har givit ditt samtycke på att vi får spara dina personuppgifter så har du möjlighet att få se de uppgifter som finns sparade om dig i våra bokningssystem.

Så fungerar det: 
Du har som har ingått i ett kundavtal med Moment Hotels har rätt att få information om vilka personuppgifter som lagrats om dig. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter.

Kan ni radera mig ur era system?
Du som har ingått ett kundavtal med Moment Hotels har rätt att få alla dina personuppgifter som finns lagrade om dig raderade. Detta kan du enkelt göra genom länken på denna sida.

Så fungerar det: 
Du som har ingått ett kundavtal med Moment Hotels har rätt att från och med den 25 maj 2018 få alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen borttagna. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

Hur fungerar GDPR i praktiken?
Moment Hotels har redan infört eller kommer att införa nödvändiga funktioner för att administratörer i våra bokningssystem senast den 25 maj 2018 ska kunna hantera alla GDPR-förfrågningar och begäranden ifrån dig (eller instruera användaren i hur denne själva kan använda funktionerna).

• Registerutdrag – Alla som har ingått i ett kundavtal med Moment Hotels kan närsomhelst begära ut de uppgifter som finns lagrade. Personuppgifter i fält, fritext, och som kan identifiera dig som gäst lämnas ut. Begäran görs till [email protected]

• Informationsunderhåll – För att ändra dina personuppgifter som finns lagrade om dig vänder du dig till [email protected] för hjälp.

• Erbjudanden och e-post – Du som valt att bli vår vän genom samtycke kommer att få våra erbjudande först av alla via epost eller SMS. Moment Hotels har även rätt att inom ett (1) år efter att du som kund besökt något av våra hotell, restauranger, spa eller annat marknadsföra oss mot dig i rimlig utsträckning utan ett samtycke, detta med den rättsliga grunden intresseavvägning.

http://online.techotel.dk/Mobile/ReqLink?lang=sv&hotelid=61075

Nu är väl allt glasklart eller…

Skulle du ha några fler frågor kring GDPR var vänlig kontakta vår ansvariga Hanna Sundkvist (Hotelldirektör) på [email protected]

 

Ha en fantastisk dag,

Moment Hotels