Moment Hotels värnar om Er säkerhet och därför har vi vidtagit åtgärder för att minimera risken för smittspridning.

 

o Antalet bord och stolar har minskat i både lobbyn och matsalen för att undvika trängsel och därmed kan vi hålla avstånd till varandra.

o Installerat ett plexiglas vid receptionen för att minimera luftburna partiklar.

o Skyltar är uppsatta för att påminna alla till att visa hänsyn och hålla avstånd till varandra.

o Instruktioner till hur vi ska tvätta händerna på ett korrekt sätt finns i alla allmänna toaletter.

o Det finns bra tillgång till handsprit i de allmänna utrymmena.

o Ytorna vid receptionen desinfekteras konstant.

o Munskydd finns tillgängligt på hotellet.

o Städrutinerna har förstärkts. Regelbunden desinfektion av ytor som används ofta, exempelvis dörrhandtag, hiss, bord och fjärrkontroll.

o Vid frukostbuffén finns det markeringar på golvet som visar var man ska stå för att hålla ett säkert avstånd till varandra.

o Möjlighet att ta med sig frukost upp till rummet.

o Vid frukosten har vi minskat mängden och fyller på när någonting tar slut istället.

o Vid incheckning tillfrågas gästerna om en frukosttid, på detta sätt har personalen koll på hur många som kommer befinna sig i matsalen samtidigt.

o Lösa föremål på rummen har tagits bort så att risken för spridning via föremål minimeras. Exempelvis häften och pennor, dessa finns i receptionen vid behov.

o Löpande uppdatering till all personal om Covid-19.

 

 

 

 

Moment Hotels puts our guests safety first. For that reason we have taken some precautions to minimize the risk of spreading the infection.

 

o Reduced numbers of tables and chairs in both the lobby and the dining area to avoid crowding. By doing this we can keep a safe distance to each other.

o Installed plexiglass by the reception to minimize airborn particles.

o Put up information to remind everyone to show consideration and keep distance to each other.

o Instruction of how to wash our hands correctly are avalible in all the public toilets.

o Hand sanitizer are avalible in all the public areas.

o Surfaces at the reception are disinfected constantly.

o Mouth guards are avalible at the hotel.

o Increased our cleaning routine. We disinfect objects frequently such as door handle, elevator, table and tv-remot.

o At the breakfast bufé there are markings on the floor showing where to stand in order to keep a safe distance.

o You have the option to bring you breakfast to your room.

o Reduced the amount of each item at breakfast. Instead we refill when needed.

o When checking in guests are asked about a time for breakfast. By doing this the staff knows how many will be at the dining area at the same time.

o Loose object in the room has been taken away to minimize the risk of spreading the infection through object, such as booklets and pens. You can find these at the reception if needed.

o Continuous update with the staff about Covid-19.